Basisschool Westwoud, Veldzichtstraat 17, 2381 BT Zoeterwoude. tel: 071 5801505 - email:
westwoud@scoleiden.nl

Westwoud

Wanneer u een school zoekt voor uw kind, heeft u meestal al een aantal zaken op een rijtje die u belangrijk vindt. Al gauw ontdekt u dan dat
basisscholen sterk kunnen verschillen in:


· grootte, sfeer, onderwijsmethode en de manier waarop zij met uw kind omgaan.
Zulke verschillen maken kiezen best moeilijk, want de opvoeding van uw kind is immers de verantwoordelijkheid van ouders en school samen.
We hopen dat  onze website u een indruk geven van onze school.
Uiteraard bent u ook altijd van harte welkom bij ons om dit zelf te ervaren!

Op dit moment zitten we in een fusietraject met de overige basisscholen in Zoeterwoude-dorp. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen we starten als nieuwe school op een nieuwe locatie. 
Mocht u uw kind willen inschrijven op de nieuwe basisschool of informatie wensen, dan verwijzen we u graag naar Veronique van der Voort, nu nog werkzaam op de Klaverweide en straks teamleider van de onderbouw. Het inschrijfformulier is ook te downloaden via onze site. Uiteraard bent u vanaf september ook welkom om een kijkje te komen nemen! Het is niet nodig om uw kind langer dan een jaar van tevoren al in te schrijven. 

Als u bij ons komt kijken, zult u ons motto "Samen school zijn en ieder kind in beeld" terugzien in de dagelijkse gang van zaken.
Wij dragen uit aan en leren de kinderen op een respectvolle manier met elkaar en volwassenen om te gaan. We doen veel coöperatieve werkvormen, zowel in de klas als klassendoorbrekend, waar groot en klein samen werken en spelen. Ouders zijn niet alleen ervaringsdeskundigen wat hun eigen kind betreft, ze zijn ook van onschatbare waarde voor onze school. Daarom vinden wij een duidelijke en goede communicatie met ouders erg belangrijk. We maken graag gebruik van de interesses en talenten van ouders. Daarom ziet u regelmatig ouders in de school die ons met van alles en nog wat helpen en ondersteunen. Van MR tot ramen schilderen of en workshop geven en alles wat daar tussen zit. We zijn laagdrempelig en u kunt met al uw vragen of opmerkingen bij ons terecht.
Ook leerkrachten werken op onze school nauw samen. We krijgen regelmatig te horen dat we er echt als één team staan en dat is ook waar we altijd naar streven. Ook binnen het team wordt gekeken naar talenten en interesses en de taken zoveel mogelijk daarnaar verdeeld.
Binnen ons onderwijs gaat uiteraard veel aandacht naar de basisvakken lezen, spelling, taal en rekenen, maar daarbinnen is er veel aandacht voor het individuele kind Kinderen verschillen immers in cognitief niveau, karakter, leerstijl, interesse en talent. Op Westwoud kun je jezelf zijn! In de middagen werken we aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Dit doen we groepsdoorbrekend en met behulp van onderzoeksvragen. We werken aan de 21st Century skills... waarbij het naast kennis en feitjes, vooral om vaardigheden gaat die kinderen en volwassenen nodig hebben in de huidige en toekomstige maatschappij.
Kinderen krijgen bij ons te maken met basisgroepen, jaargroepen (1,2,3,4,5,6,7,8) instructiegroepen en Leskrachtgroepen. De basisgroep is de groep waar ze 's ochtends in binnenkomen en waar gewerkt wordt aan sociaal emotionele vorming, bewegingsonderwijs e.d. De instructiegroep is de groep waar een kind instructie in krijgt voor een bepaald vak en de Leskrachtgroep is de groep waarin er 's middags gewerkt wordt en waar kinderen uit 3 jaargroepen samenwerken.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken we als Early Bird school en geven we Engels vanaf groep 1!

Wij zijn enorm trots op onze school! Dat dat terecht is, blijkt wel uit het mooie inspectierapport wat we gekregen hebben in 2015. rapport onderwijsinspectie

Onze schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur (inloop groep 1 t/m 3 vanaf 8.15 uur)
De kinderen eten dan op school met de leerkracht in de eigen klas.
woensdag: 8.30-12.30
De kinderen eten deze dag gewoon thuis.


Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden in de schoolgids. Deze staat onder 'downloads'. Heeft u vragen of mist u informatie? Laat het ons weten!

Een overzicht van regelingen die van belang zijn voor ouders en leerlingen, vindt u op de website van de SCOL.