Basisschool Westwoud, Veldzichtstraat 17, 2381 BT Zoeterwoude. tel: 071 5801505 - email:
westwoud@scoleiden.nl

Ouders

De ouders spelen op de Westwoud een grote rol. Zij zijn natuurlijk de deskundigen op het gebied van hun kinderen en onze leerlingen en zo zien we dat ook. Een open en eerlijke communicatie vinden we dan ook erg belangrijk.
Ouders zijn actief betrokken bij de activiteiten op school. Denk aan het beschilderen van de ramen, het rijden naar excursies, de luizencontrole, leesouders, overblijfouders, bibliotheekouders, klassenouders enz.
Daarnaast hebben we een zeer betrokken ouderraad en MR. Ook hebben we een klankbordgroep.
De Mr bestaat uit Eline Duindam (lk), Danielle Wesselman (lk), Thijs Houben(ouder) en Marike Dieleman (ouder). Zij plaatsen belangrijke documenten en de notulen in een speciale map op SchouderCom.